தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
வழங்கும்
இணையம் வழி தமிழக வரலாறு, கலை, பண்பாடு, இலக்கியம் பற்றிய சிறப்புச் சொற்பொழிவு

சொற்பொழிவு - 1

புராதன கோட்டைகளின் வரலாறும் மீட்பும் : ஒரு பார்வை

உரையாற்றுநர்:
முனைவர் ர. கண்ணன், இ.அ.ப.
கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் சமய அறநிலையத்துறை, தமிழ்நாடு அரசு
Get Microsoft Silverlight
Copyright © 2013 Tamil Virtual Academy, Chennai, India. All Rights Reserved. Disclaimer