உத்தமத்தின் இந்திய கிளை மற்றும் தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
இணைந்து நடத்தும்
தமிழ் இணைய தொடர் சொற்பொழிவு (பகுதி - 2)

பாடல் பொறியியல் - Lyric Enginnering

உரையாற்றுநர்:
Dr. Madhan Karky
, Renowned Lyricist, Dialogue Writer(Tamil Movies), Retired A/Professor(Anna University), Founder, Karky Research Foundation
Get Microsoft Silverlight
Copyright © 2013 Tamil Virtual Academy, Chennai, India. All Rights Reserved. Disclaimer