உத்தமத்தின் இந்திய கிளை மற்றும் தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
இணைந்து நடத்தும்
தமிழ் இணைய தொடர் சொற்பொழிவு (பகுதி - 4)

ஒருங்குறி – தோற்றமும் கோட்பாடும்

உரையாற்றுநர்:
முனைவர் ஶ்ரீரமணசர்மா,
இந்தியவியல்/தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர், தமிழ்நாடு
Get Microsoft Silverlight
Copyright © 2013 Tamil Virtual Academy, Chennai, India. All Rights Reserved. Disclaimer